Een online blad uitgeven? 13 voordelen!

1. Leer uw doelgroep beter kennen

Het is lastig om te achterhalen hoe uw doelgroep reageert op uw gedrukte media. Bij een online uitgave – magazine, jaarverslag, speciaal nieuwsblad – kunt u direct feedback vragen van uw doelgroep. Bijvoorbeeld via polls, een quiz of een test, en links in artikelen die verwijzen naar uw website. Al die klikmomenten en feedback levert een schat aan data op. Onze online uitgaven zijn bovendien gekoppeld aan Google Analytics. Ook dat levert extra informatie op. Daarmee kunt u uw uitgave nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van uw ontvangers.

2. Maak sneller updates

Online kunt u sneller informatie aanpassen. Een online blad kunt u daardoor actueler maken dan bijvoorbeeld een gedrukt magazine dat een langer proces nodig heeft voor druk en verzending.

 

3. Bespaar enorm in kosten

In vergelijking met een gedrukt exemplaar zijn de totale productiekosten van een online magazine fors lager. U maakt immers geen kosten voor druk en distributie.
Vaak nemen deze twee kostenposten het grootste deel van het budget in. Bij een online blad is dat dus niet nodig. Daarmee houdt u meer budget over
voor bijvoorbeeld hoogwaardige content. Of u houdt die kosten gewoon in uw zak! Tel uit uw winst!

4. Wees duurzaam

Brengt u een gedrukt of geprint magazine uit, dan schakelt u drukkers en vervoersbedrijven in om het blad bij uw ontvangers te krijgen. Bij een online uitgave is dat niet het geval, dus duurzamer. U bespaart immers (mogelijk) vervuilende inkt en drukprocessen, maar ook alle vervoersbewegingen om het gedrukte blad te verzenden.

5. Vergroot het bereik

Het bereik is vaak groter dan met de ‘traditionele’ promotie- en/of relatieversterkende middelen. Het bestand aan e-mailadressen kunt u snel groter maken. Onder meer via uw website en social media.

6. Meet de respons

Bij het versturen van een online blad via e-mail kunt u de respons nauwkeurig meten. Bijvoorbeeld hoeveel mensen het online blad goed hebben ontvangen, hoeveel ontvangers het blad hebben geopend, wat zij hebben bekeken en hoelang zij het online blad bekeken.

7. Personaliseer makkelijker

Het versturen van een online blad per e-mail biedt vergaande mogelijkheden voor personalisatie. U kunt ontvangers persoonlijk aanspreken met hun eigen naam op onder meer de cover van het blad, in de aanhef van de e-mail en in het ‘aan’-veld.

8. Verlaag de drempel

Nieuwe bezoekers aan uw website zijn doorgaans sneller bereid (mits ze interesse hebben in uw product of dienst) om hun e-mailadres te geven dan hun NAW- gegevens. En voor een online blad is een e-mailadres, eventueel aangevuld met een naam, voldoende.

9. Behaal meer effect

Een reguliere digitale nieuwsbrief bevat diverse onderwerpen. Klikt de ontvanger op één item, dan komt hij op de website van de afzender terecht. Maar zo verliest de lezer wel de nieuwsbrief uit het oog. En daarmee ook de andere nieuwsitems. Met een online magazine blijft de ontvanger binnen het medium. De kans dat hij álle onderwerpen tot zich neemt, is daarmee vele malen groter. Realiseer ook dat veel ontvangers inmiddels ‘nieuwsbriefmoe’ zijn.

10. Realiseer hogere merkentrouw

Onderzoek wijst uit dat relatiemagazines voor hoge merkentrouw zorgen. Bij een digitale uitgave is dat niet anders. Marc van Dijk, director van Sanoma Uitgevers Custom Publishing zei eerder: “A-merken investeren graag in de relatie met hun directe klant. Ze bieden uitgebreide informatie, vaak ook voordeel en houden de consument op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ook de interactie is belangrijk.”

11. Meer sympathie voor uitgever

Lezers van een goed gemaakt magazine (gedrukt en digitaal) hebben op de langere termijn meer sympathie voor de onderneming of de club die het blad uitgeeft. Ze blijven ook loyaal aan het merk.

12. Houd lezers langer vast

Wist u dat internetters een doorsnee website zo’n acht minuten bekijken? Maar wist u dat ontvangers van een digitaal magazine het ‘blad’ drie keer zo lang bekijken? Het online blad krijgt ongeveer 30 minuten aandacht. En dat is ook interessant voor adverteerders. Josh Gordon, oprichter van Smarter Media Sales onderzocht de exposure van advertenties in interactieve digitale bladen. En wat blijkt? 71% van de respondenten vindt advertenties in zo’n medium minder storend dan advertenties op een reguliere website.

13. Meer effect dan bij nieuwsbrief

Geeft u een digitale nieuwsbrief uit, dan bevat die diverse onderwerpen. Klikt de ontvanger op één item, dan komt hij op uw website terecht. Maar zo verliest hij wel de nieuwsbrief uit het oog. En daarmee ook de andere nieuwsitems. Met een online magazine blijft de ontvanger op uw medium. De kans dat hij álle onderwerpen tot zich neemt is dus vele, vele malen groter. Bovendien kunt u met een schermvullend online blad meer beleving kwijt: impactvolle fotografie naast bijvoorbeeld een informatief interview.